Algemene- en betalingsvoorwaarden

Vergoeding: De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde), en heeft AGB-code. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van het consult via aanvullende verzekering, zie ook www.mbog.nl voor actuele informatie, of klik op onderstaande link. Vergoeding valt dan buiten uw eigen risico. Informeer bij uw verzekering inzake vergoeding van consulten via bijvoorbeeld skype of telefoon alsmede inzake vergoedingen van laboratorium onderzoek.

De therapeut is via de MBOG aangesloten bij de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) die klachtrecht regelt.

Selexion Health is op de hoogte van de wetten omtrent melding huiselijk geweld en kindermishandeling.

Selexion Health spant zich in om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken.
Ingeval van spoed of langdurige afwezigheid van de therapeut van Selexion Health kunt U terecht bij mijn waarnemers die dan via de website en/of per voicemail bekend worden gemaakt.