Selexion Health – Orthomoleculaire geneeskunde en kPNI

Welkom op de website van Selexion Health. U bent mogelijk op zoek naar een (natuurlijke) manier om uw gezondheid te herstellen en/of een beter begrip van uw klachten. Selexion Health kan U daarbij helpen en is er ook voor U wanneer U op zoek bent naar een gefundeerd advies om preventief  aan uw gezondheid te werken met leefstijl (voeding, beweging, suppletie etc.).

U kunt bij Selexion Health terecht voor een op de hedendaagse wetenschap gebaseerde analyse van Uw klachten/symptomen om de werkelijke oorzaken daarvan in kaart te brengen. Vervolgens worden de mogelijkheden besproken om wel tot oplossing van de klacht/ziekte te komen. De therapeutische adviezen richten zich op een zo natuurlijk mogelijk herstel van de gezondheid door weer aanspraak te maken op het geweldige zelf-genezend vermogen van het lichaam.  De therapie wordt tevens altijd afgestemd op het individu.
Selexion Health biedt U ook de mogelijkheid om (uitgebreid) genetisch onderzoek te laten doen via Igene om zo de achtergrond van klachten in kaart te brengen, oplossingen te vinden of een medicijnadvies of preventieadvies op te stellen.

De werkwijze van Selexion Health (gebaseerd op klinische PNI en leefstijl geneeskunde – aangevuld met orthomoleculaire therapie en mycotherapie, zie onder therapie) is toepasbaar voor alle leeftijdsgroepen en voor een zeer breed scala aan mentale en fysieke klachten. Ook voor chronische, progressieve, vage, neurologische, of elkaar opvolgende klachten/ziekten en zelfs vaak ook indien er sprake is van ziektebeelden waarbij een genetische component een rol speelt.

De therapeute van Selexion Health is Rolinka Otto-Verberne.

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust voor vrijblijvende verdere informatie over wat Selexion Health voor u kan betekenen.

Werkwijze

Behandeling bij Selexion Health is op afspraak. Indien u mij een e-mail of eventueel een app-berichtje stuurt dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug voor een afspraak of voor verdere vrijblijvende informatie.

De benadering is zeer persoonlijk. De eerste afspraak betreft doorgaans een uitgebreid anamnese/intake gesprek dat 1 à 1,5 uur in beslag zal nemen. Analyse van de klachten en therapie/advies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Soms kan een aanvullend laboratoriumonderzoek geïndiceerd zijn.
Vervolgconsulten kunnen veel korter zijn en eventueel zonder fysieke aanwezigheid verlopen (raadpleeg uw verzekering omtrent vergoeding hiervan).

Als therapeut streef ik ernaar de problematiek (achtergrond, triggers, oorzaak en alle verstoorde processen) duidelijk in kaart te brengen op basis van klinische PNI (zie elders) en ook duidelijk aan de cliënt uit te leggen. De therapie die vervolgens opgesteld wordt moet ook voor de patiënt een weg zijn die als logisch en als de weg naar de werkelijke oplossing wordt ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat het begrip door de cliënt betreffende het proces dat tot de ziekte/klacht heeft geleid een wezenlijk onderdeel is van de genezing en hem motiveert om therapie en eventueel noodzakelijke leefstijlveranderingen uit te voeren. De therapie zal erop gericht zijn om gezondheid te herstellen via een geheel van natuurlijke en evolutionair voorgeprogrammeerde herstelprocessen, waarbij leefstijl een speerpunt zal zijn.

Tarieven

Intake gesprek:  € 125,00 per consult  (doorgaans duurt dit 1,5 uur).

Vervolg consult: € 65,00 per uur   (te reserveren vanaf 30 minuten).

Voor een eventueel vervolgconsult per skype, telefoon of email wordt
€ 70,00 per uur berekend en wordt gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

Voordat kinderen behandeld kunnen worden, dienen beide ouders hiervoor toestemming te hebben gegeven via het toestemmingsformulier dat we u vooraf per mail zullen toesturen en dat u ondertekend mee moet nemen naar het consult.
Indien contact met uw huisarts of andere behandelaar is gewenst dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Bij eventuele langduriger afwezigheid/onbereikbaarheid van therapeute zal via voicemail en/of website een waarnemer bekend gemaakt worden.

Therapie: kPNI, orthomoleculaire geneeskunde en leefstijlgeneeskunde

De klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI) is een moderne, praktische, integratieve en oplossingsgerichte wetenschap. De kPNI plaatst gezondheid en ziekte in het totale functioneren van het menselijk lichaam in zijn omgeving. De kPNI gaat er daarbij vanuit van uit dat alle systemen intensief met elkaar samenwerken en baseert zich daarbij op wetenschappelijke kennis uit een breed aantal vakgebieden en integreert alle disciplines (psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, biochemie, (epi-)genetica, bewegingsfysiologie en evolutiebiologie). De kPNI is toepasbaar voor alle leeftijdsgroepen en voor een zeer breed scala aan mentale en fysieke klachten en chronische of progressieve ziektebeelden. De kPNI vormt mijns inziens dan ook de basis  voor inzicht in mogelijke en natuurlijke oplossingen voor (alle) ziekte. Uiteraard is soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig/wenselijk.

In toenemende mate lopen wij vele jaren van ons leven rond met klachten op fysiek of mentaal gebied, ook al zorgen de toegenomen mogelijkheden van medische behandelingen ervoor dat we nu langer leven. Leefstijl en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doel van de therapie is om  -blijvend- herstel van gezondheid te verkrijgen op natuurlijke wijze. Hierbij wordt naast kPNI gebruik gemaakt van leefstijlgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskundeom weer de voorwaarden te waarborgen waaronder onze cellen, weefsels en systemen weer optimaal kunnen functioneren volgens evolutionair gevormde pathways. Mycotherapie, gebruik van medicinale paddenstoelen (een oeroude geneeswijze die opnieuw in de belangstelling staat) kan hierbij ook een zeer effectieve aanvulling zijn.

Rolinka Otto-Verberne

Selexion Health ben ik gestart in 2007. Mijn interesse voor het vak van therapeut gewekt nadat ik in aanraking was gekomen met de vele (wetenschappelijk gebaseerde) mogelijkheden van de natuurlijke geneeskunde om onze gezondheid te behouden en te herstellen.
Ik ben opgeleid als medisch bioloog en heb met veel plezier een flink aantal jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de universiteit van Leiden, alwaar ik in 1990 ben gepromoveerd. Voor Selexion Health heb ik opleidingen gevolgd in de orthomoleculaire geneeskunde (SOE), de klinische Psycho Neuro Immunologie, kPNI, (via Natura Foundation, de universiteit van Gerona -Spanje -master-,  en PNI Nederland).

Het is fascinerend om steeds meer te weten en te begrijpen over de invloed van voeding en leefstijl op gezondheid (en ziektes), en de mogelijkheden om via gebruik van natuurlijke herstel mechanismes klachten/ziektes te behandelen.
Inzichten via de kPNI hebben mij zeer verwonderd en hebben mijn blijvende diepe interesse. Jaarlijks volg ik nog vele fantastische nascholingen. Zo heb ik mij ook verdiept in het gebruik van medicinale paddenstoelen en de mogelijkheden van genetische analyses. Daarnaast heb ik een master Health Education and Promotion gevolgd aan de universiteit van Maastricht.

Contact

Selexion Health

Praktijk adres

Botterstraat 47 (gebouw Lumen)
1271 XL HUIZEN

M     +31651398568
E.     rolinka@selexion.nl

KvK nr. 32080785

Selexion Health

Postadres

Utrechtseweg 6
1213 TS HILVERSUM

Privacy verklaring

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van gebouw Lumen en in de directe omgeving. Bushalte op loopafstand.