Selexion Health – Orthomoleculaire geneeskunde en kPNI

Welkom op de website van Selexion Health. U bent mogelijk op zoek naar een beter begrip van uw klachten en/of naar een (natuurlijke) manier om uw gezondheid te herstellen. Selexion Health kan u daarbij helpen en is er ook voor u wanneer u op zoek bent naar een gefundeerd advies om preventief aan uw gezondheid te werken met leefstijl (voeding, beweging, suppletie etc.).

U kunt bij Selexion Health terecht voor een op de hedendaagse wetenschap gebaseerde analyse van uw klachten/symptomen om de werkelijke oorzaken daarvan in kaart te brengen alsmede de redenen waarom de klacht zich nog niet heeft opgelost. Vervolgens worden de mogelijkheden besproken om wel tot oplossing van de klacht/ziekte te komen. De therapeutische adviezen richten zich op een zo natuurlijk mogelijk herstel van de gezondheid door weer aanspraak te maken op het geweldige zelf-genezend vermogen van het lichaam. Tevens zullen deze gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen en afgestemd op worden op het individu (waaronder ook de adviezen op gebied van voeding en beweging).

De werkwijze van Selexion Health (gebaseerd op klinische PNI en leefstijl geneeskunde – aangevuld met orthomoleculaire therapie en mycotherapie, zie onder therapie) is toepasbaar voor alle leeftijdsgroepen en voor een zeer breed scala aan mentale en fysieke klachten. Ook voor chronische, progressieve, vage, neurologische, of elkaar opvolgende klachten/ziekten en zelfs vaak ook indien er sprake is van ziektebeelden waarbij een genetische component een rol speelt.

De therapeute van Selexion Health is Rolinka Otto-Verberne.

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust voor vrijblijvende verdere informatie over wat Selexion Health voor u kan betekenen.

Werkwijze

Behandeling bij Selexion Health is op afspraak. Indien u mij een e-mail of eventueel een app-berichtje stuurt dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug voor een afspraak of voor verdere vrijblijvende informatie.

De benadering is zeer persoonlijk. De eerste afspraak betreft doorgaans een uitgebreid anamnese/intake gesprek dat 1 à 1,5 uur in beslag zal nemen. Analyse van de klachten en therapie/advies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Soms kan een aanvullend laboratoriumonderzoek geïndiceerd zijn.
Vervolgconsulten kunnen veel korter zijn en eventueel zonder fysieke aanwezigheid verlopen (raadpleeg uw verzekering omtrent vergoeding hiervan).

Als therapeut streef ik ernaar de problematiek (achtergrond, triggers, oorzaak en alle verstoorde processen) duidelijk in kaart te brengen op basis van klinische PNI (zie elders) en ook duidelijk aan de cliënt uit te leggen. De therapie die vervolgens opgesteld wordt moet ook voor de patiënt een weg zijn die als logisch en als de weg naar de werkelijke oplossing wordt ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat het begrip door de cliënt betreffende het proces dat tot de ziekte/klacht heeft geleid een wezenlijk onderdeel is van de genezing en hem motiveert om therapie en eventueel noodzakelijke leefstijlveranderingen uit te voeren. De therapie zal erop gericht zijn om gezondheid te herstellen via een geheel van natuurlijke en evolutionair voorgeprogrammeerde herstelprocessen, waarbij leefstijl een speerpunt zal zijn.

Tarieven

Intake gesprek:  € 125,00 per consult  (doorgaans duurt dit 1,5 uur).

Vervolg consult: € 65,00 per uur   (te reserveren vanaf 30 minuten).

Voor een eventueel vervolgconsult per skype, telefoon of email wordt
€ 70,00 per uur berekend en wordt gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

Voordat kinderen behandeld kunnen worden, dienen beide ouders hiervoor toestemming te hebben gegeven via het toestemmingsformulier dat we u vooraf per mail zullen toesturen en dat u ondertekend mee moet nemen naar het consult.
Indien contact met uw huisarts of andere behandelaar is gewenst dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Bij eventuele langduriger afwezigheid/onbereikbaarheid van therapeute zal via voicemail en/of website een waarnemer bekend gemaakt worden.

Therapie en achtergrond

Mijn opleidingen, maar vooral de klinische PNI, bieden mij een geweldige basis om samen met U in kaart te brengen welke processen hebben geleid tot de huidige klachten/ziektebeelden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat fysiek en mentaal welbevinden geen aparte systemen zijn, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn alsook met onze omgeving. Doel is om -blijvend- herstel van gezondheid te verkrijgen op natuurlijke wijze en weer de voorwaarden te waarborgen waaronder onze cellen, weefsels en systemen via evolutionair gevormde pathways het zelf-genezend vermogen van ons lichaam kunnen en zullen gaan inzetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leefstijlgeneeskunde, indien nodig aangevuld met orthomoleculaire geneeskunde (om herstel te bevorderen of indien sprake van deficiënties) en/of andere therapieën zoals bijvoorbeeld mycotherapie (het gebruik van medicinale paddenstoelen, een oeroude geneeswijze die opnieuw in de belangstelling staat).

Leefstijlgeneeskunde richt zich op het voorkomen en genezen van  klachten en ziekten via de juiste leefstijl. Leefstijl en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vermindering van fysieke belasting (zoals honger, watergebrek en extreme koude/warmte alsmede verminderd acuut levensgevaar door bacteriële, parasitaire en virale belastingen) en toegenomen mogelijkheden van medische behandelingen heeft ertoe geleid dat we nu langer leven. Echter, in toenemende mate lopen wij vele jaren van ons leven rond met klachten op fysiek of mentaal gebied. En steeds vaker zien we op jonge leeftijd al chronische klachten/ziektebeelden met ernstige gevolgen voor het menselijk functioneren.

Als therapeute kan ik U laten inzien op welke manier natuurlijke middelen en leefstijl ingezet kan worden om uw gezondheid te behouden of terug te winnen. Klinische PNI, orthomoleculaire geneeskunde  en leefstijlgeneeskunde is toepasbaar voor alle leeftijdsgroepen en voor een zeer breed scala aan mentale en fysieke klachten en chronische of progressieve ziektebeelden. De therapie is ook voor chronische, vage, of elkaar opvolgende klachten/ziekten en zelfs ook voor ziektebeelden waarbij een genetische component een rol speelt.

De klinische Psycho Neuro Immunologie (PNI) is een moderne, praktische, integratieve wetenschap die gezondheid en ziekte plaatst in het totale functioneren van het menselijk lichaam in zijn omgeving (zie ook www.naturafoundation.nl). De klinische PNI gaat er daarbij vanuit van uit dat alle systemen intensief met elkaar samenwerken. De klinische PNI bestudeert intensief de communicatiestromen tussen neurologische, biochemische en fysieke pathways in het licht van sociale systemen en evolutiebiologie. De klinische PNI baseert zich daarbij op wetenschappelijke kennis uit een breed aantal vakgebieden en integreert alle disciplines (psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, biochemie, (epi-)genetica, bewegingsfysiologie en evolutiebiologie).

Zo ontstaat er inzicht in de voorwaarden voor gezondheid wordt kennis verkregen om ziekte processen en hun achterliggende oorzaken te begrijpen en therapie op te stellen om deze te kunnen herstellen via lichaamseigen pathways. Klinische PNI staat mijns inziens aan de basis  van inzicht in mogelijke en natuurlijke oplossingen voor (alle) ziektes. Klinische PNI is een levensfilosofie die toepasbaar is in elk aspect van het leven en de maatschappij.

Rolinka Otto-Verberne

Klinisch PNI (Orthomoleculair) leefstijl therapeute
Ik ben opgeleid als medisch bioloog en heb met veel plezier een flink aantal jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de universiteit van Leiden, alwaar ik in 1990 ben gepromoveerd.
In 2007 ben ik gestart met Selexion Health, nadat ik – mede vanwege het moederschap – in aanraking was gekomen met de vele mogelijkheden van de natuurlijke geneeskunde om onze gezondheid te behouden en te herstellen. 
Daarvoor heb ik een opleiding orthomoleculaire geneeskunde afgerond (SOE-2007) gevolgd door opleidingen in de klinische PNI (klinische Psycho Neuro Immunologie) bij Natura Foundation (2008-2009) en aan de universiteit van Gerona (Spanje, 2010-2013, master).

Deze klinische PNI opleidingen heb ik met diepe interesse, verwondering en passie gevolgd en volg ik nog jaarlijks fantastische nascholingen in dit gebied. Sinds enkele jaren heb ik mij ook verdiept in het gebruik van medicinale paddenstoelen. Het is fascinerend steeds meer te weten over de invloed van voeding en leefstijl op gezondheid (en ziektes), en de mogelijkheden om via het natuurlijk herstel mechanisme van het menselijk lichaam klachten/ziektes te behandelen.
Ter aanvulling heb ik een master Health Education and Promotion gevolgd aan de universiteit van Maastricht. In 2018 ben ik tevens een samenwerking gestart met dokter Annemie Ewalts en behandel ik ook cliënten in het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde te Amersfoort.

Contact

Selexion Health

Praktijk adres

Botterstraat 47 (gebouw Lumen)
1271 XL HUIZEN

M     +31651398568
E.     rolinka@selexion.nl

KvK nr. 32080785

Selexion Health

Postadres

Utrechtseweg 6
1213 TS HILVERSUM

Privacy verklaring

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van gebouw Lumen en in de directe omgeving. Bushalte op loopafstand.